July 1, 2021

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, maken handsfree apparaten geen wezenlijk verschil wanneer u een mobiele telefoon gebruikt en tegelijkertijd autorijdt. Eigenlijk maakt het mensen waarschijnlijk gevaarlijker! Veel mensen laten een telefoontje naar de voicemail gaan of bellen nadat ze klaar zijn met rijden, maar ach, waarom gebruik je dat fraaie ingebouwde handsfree systeem niet in je mooie nieuwe auto waar je veel geld voor hebt betaald! ? Of waarom zou je dat geweldige kleine Bluetooth-apparaatje niet gebruiken?

Ik zal je vertellen waarom – het helpt niet! Mensen hebben de indruk dat het helpt en tot op zekere hoogte hebben ze gelijk. Het gebruik van een handsfree apparaat heeft een klein veiligheidsvoordeel. Helaas gaat een klein voordeel lang niet ver genoeg. Wat handsfree apparaten goed doen, is dat mensen zich veiliger voelen als ze dat echt niet zijn. Van handsfree apparaten is niet gebleken dat ze de veiligheid aanzienlijk verhogen.

www.hallorijbewijs.nl